آنسامبل نوفه

دیروز برای من افتتاحیه جشنواره موسیقی فجر امسال بود.

اولین اجرا، اجرای آثار کیاوش صاحب نسق توسط آنسامبل نوفه بود.

از بین قطعات از دوقطعه بیشتر از باقی قطعات خوشم آمد.

اولی: قطعه آگنوزی – ندانستگی بود که برای فلوت سلو نوشته شده بود و دوست خوبم مهرداد غلامی آن را اجرا میکرد (که اجرای بسیار خوبی بود). که البته قبلا با آن در کنکور انجمن فلوت آشنا شده ایم.

دومی: قطعه مرغ آمین برای پیانو تنها بود که توسط خانم نیایش جواهری اجرا میشد.

البته متاسفانه دانش زیادی در ارتباط با این سبک از موسیقی ندارم که نظرم را مطمعن بگویم. ولی جدای این دو قطعه و بعضی قطعات دیگر در بعضی از قطعات نبود چیزی احساس میشد. مثلا به نظر می آمد با استفاده از تکنیک ها و ایده های ساختار شکنانه ماتریال جدیدی بوجود آمده ولی از این ماتریال ها استفاده دیگری نمیشود….

لذت اینکه دوستانم (چه آنهایی که میشناسم و چه آنهایی که نمیشناسم) فعالیت میکنند تا کارها را به روی صحنه ببرند و آن را به مخاطب برسانند بسیار بسیار شیرین است. این انگیزه ایست که بین نوازنده و شنونده منتقل میشود. امیدوارم به هر نحو ادامه دهند. من از همینجا قول میدهم که تا آنجا که ممکن است و از من بر می آید به این اتفاق کمک کنم.

Share on Facebook

This entry was posted in موسیقی و فلوت. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam