واحد عملی ساز سه‌تار در کارشناسی ارشد نوازندگی

مسلم است که یکی از هنرهای خوب اساتید خشک و بی خلاقیت دانشگاه‌های ایران این است که زیباترین‌های جهان را تبدیل به حوصله سربر ترین‌های جهان می‌کنند.

در مقدمه بگویم که خودم همچنان علاقمند این ساز بوده و هستم. و حتی منکر تاثیرات مثبتش بر نوازندگی، حتی نوازندگی فلوت کلاسیک نیستم.

داستان واحد سه‌تار هم همین است……

در ترم اول واحدی به دانشجویان کارشناسی نوازندگی کلاسیک ارائه شد با نام ” ساز دوم” . این واحد تعداد زیادی که من را هم شامل می‌شد به سر ذوق آورد. هرکدام در این فکر بودیم که چه سازی انتخاب کنیم. من به فکر این بودم که یکی دو پله سطح توانایی خودم را در نوازندگی پیانو بالا ببریم. در این فکر و خیال بودیم که خبر آمد که ساز دوم باید از بین سازهای ایرانی انتخاب شود. دو باره همه شروع به خیالپردازی در باره نوازندگی نی، قانون، عود و…….. کردند تا اینکه در جلسه توجیحی با مدیر گروه به ما گفته شد ” سازها باید از بین سه‌تار و تار انتخاب شوند…. (و پس از کمی سکوت) ترجیحا سه‌تار!”.

این از مدیریت جالب اساتید.

حالا چرا نه؟؟؟

درست است. من هم موافقم که یادگرفتن یک ساز جدید دارای فواید و لذت زیادی است. اما دلایلی دارم که یادگیری سه‌تار  به عنوان یک واحد اجباری برای موسیقی دان و نوازنده کلاسیک حیاتی نیست.

1. این واحد بخشی از استانداردهای جهانی نیست. و وقتی ما در مهیا کردن کف استانداردها نا توان بودیم چرا باید کاری را کرد که از ضرورت کمتری برخوردار است؟ برای یک نوازنده کلاسیک، دانش هارمونی موسیقی کلاسیک، نوازندگی پیانو عمومی، سلفژ و …. مناسب تر است یا سه‌تار؟

2. چرا حالا در کارشناسی ارشد این واحد ارائه شد؟ در زمانی که باید موضوع مطالعات محدود تر و تخصصی شود و در وقت کم (دوسال) به نتیجه برسد! و دانشجو اساسا وقت کم میآورد. چرا در کارشناسی چهار ساله با آن همه واحد بدرد نخور این واحد ارائه نشد. به جای یک واحد از ارکستری که وجود نداشت! به جای واحد تئوریک موسیقی ایران. به جای……

اما بخش جالب قضیه!

آقای طلایی به عنوان مدیر گروه دانشگاه، یک جانبه و با دیکتاتوری خاصی این واحد سه‌تار  را به تمامی دانشجویان نوازندگی کلاسیک تحمیل کرد. و خنده دار اینجاست که بنا به منبع موثقی همین ایشان به استاد جایگزین ساز سه‌تار  گفته که ” این‌ها بچه های کلاسیک هستند و زیاد جدی نیستند. با هر کدام سه دقیقه کار کنید کافیست”.

بله این نماد استادیست که تعهداتش را فراموش کرده و نماد دانشجویانی که توان تو دهنی زدن به کسی که در راس امور است و به مسئولیتش عمل نمیکند را ندارد. و هر دو به یک اندازه مسئولند.

Share on Facebook
This entry was posted in موسیقی و فلوت. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam